Hedd

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Hedd bach. Llawer o gariad oddi wrth Dad, Mam, Cadi Wyn a’r teulu i gyd. xxxx