Hedd

4

Pen-blwydd Hapus Hedd. Cariad Mawr oddi wrth Dad, Mam a'r teulu i gyd.