Hedd

3

Pen-blwydd Hapus Iawn i ti Hedd yn 3 oed a joia’r dathlu. Gyda llawer o gariad a lot o gwtshys oddi wrth Dad, Mam, Cadi, Ilan a’r teulu i gyd. xxxx