Hedd

3

Pen-blwydd Hapus Hedd yn dair oed oddi wrth dy frawd mawr Dewi a'r teulu i gyd.