Harri

7

Pen-blwydd Hapus iawn i ti gan Mam, Dad, dy frawd bach Gethin Jac a’r teulu i gyd. x