Harri

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti. Cariad mawr oddi wrth Mami, Dadi a dy frawd bach Caio. Mwynhâ’r gacen!