Harri

5

Pen-blwydd Hapus iawn yn 5 oed i ti Harri. Joia dy ddiwrnod! Llawer o gariad oddi wrth Mami, Dadi, dy chwaer fach Anwen a'r teulu oll. xxxxx