Hari Gwyn

3

Pen-blwydd Hapus Hari Gwyn yn 3 oed oddi wrth Mam, Dad a Nain a Taid.