Hari

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Hari Eifion yn 4 oed! Llawer o gariad oddi wrth Dad, Mam, dy chwaer fawr Elan a dy holl deulu a ffrindiau.