Hâf

6

Pen-blwydd Hapus iawn i Hâf yn 6 oed. Swsus mawr gan Mam, Dad, ei chwaer bach Anwen, ei brawd bach Caleb a'r teulu i gyd.