Gwyn

4

Pen-blwydd Hapus iawn iawn i ti Gwyn bach. Ti werth y byd a mwy gan Mami, Ian, Madog, Isaac, Logan, Wali'r ci, Socks y gath, Jorj a Jini a'r teulu mawr i gyd. Xx