Gwyn

3

Pen-blwydd Hapus iawn iawn i ti Gwyn bach yn 3 oed oddi wrth Mami, Madog, Wali'r ci, Socks y gath, Fflam y pysgodyn a'r teulu mawr i gyd!!