Gwydion

1

Pen-blwydd Hapus arbennig iawn yn 1 oed i ti Gwydion Alun. Ti werth y byd i gyd! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad a'r teulu i gyd. xxx