Gwyddno

1

Pen-blwydd Hapus iawn i Gwyddno Hedd yn 1 oed! Mwynha pob eiliad o dy ben-blwydd cyntaf un! Cariad mawr a llond trol o gwtshys gan Mam, Dad, Morlais a'r teulu oll. xxx