Gwyddno

2

Pen-blwydd Hapus Gwyddno yn ddwy oed. Llond trelar o gariad oddi wrth Dad, Mam a Telaid. xxxx