Gwyddno

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwyddno gan Mam, Dad a'r teulu i gyd.