Gwion

1

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwion yn 1 oed. Mwynha’r dathlu. Llawer o gariad a chwtshys oddi wrth Mam, Dad, Beca a Mabli’r ci . xx