Gwion

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwion yn bedair oed! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, Betsan a’r teulu i gyd!