Gwion

1

Pen-blwydd Hapus i ti Gwion bach. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, Osian, Elis, Molly'r ci a Tilly'r gath. Diolch am flwyddyn llawn sbort a sbri. Swsus mawr.