Gwion

7

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwion yn 7 oed! Llawer o gariad oddi wrth Mam, Dad, Fflur a’r teulu i gyd. xx