Gwion

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwion yn 3 oed. Cariad mawr gan y teulu i gyd. xxxx