Gwion

6

Pen-blwydd Hapus mawr iawn i ti Gwion! Gobeithio y cei di ddiwrnod wrth dy fodd! Llawer iawn o gariad oddi wrth Mam, Dad, dy ddwy chwaer Lisa ac Elen a Seren y ci. xxx