Gwion

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwion yn 3 oed. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, Betsan a’r teulu i gyd.