Gwion

6

Pen-blwydd Hapus i ti Gwion yn 6 oed. Cariad Mawr oddi wrth Mam, Dad, Erin, Hari, Elis a dy ffrind gorau Doris y ci a'r teulu oll. x