Gwion

1

Pen-blwydd Hapus i ti Gwion. Mwynha dy ben-blwydd cyntaf. Cariad mawr Dad, Mam a dy chwaer fawr Manon. Xxx.