Gwion

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwion yn 6 oed! Llawer o gariad oddi wrth Mam, Dad, Elis a’r teulu i gyd. xx