Gwion

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwion. Cariad mawr Dad, Mam a'r teulu i gyd. xxx