Gwion

5

Pen-blwydd Hapus iawn i Gwion yn 5 oed. Gobeithio y cei di ddiwrnod gwerth chweil! Llawer o gariad oddi wrth Mam, Dad, dy chwaer fach Lisa a'r teulu i gyd. xxx