Gwion

5

Pen-blwydd Hapus mawr iawn i ti Gwion yn 5 oed. Llond trol o swsus oddi wrth Mam, Dad, Tomos dy frawd mawr a'r teulu i gyd.