Gwion

5

Pen-blwydd Hapus i ti Gwion. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, Erin, Hari a dy frawd newydd Elis a Dori y ci. xx