Gwilym

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti yn 3 oed Gwilym. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam a'r teulu i gyd. xxxx