Gwilym Arfon

1

Pen-blwydd hapus i Gwilym Arfon yn flwydd oed. Llond trelar o swsus, oddi wrth Dad a Mam a'r teulu i gyd!