Gwilym a Deio

5

Pen-blwydd Hapus fechgyn annwyl oddi wrth Mam, Dad, teulu Gwynfa a theulu’r Erw! Mae Gwilym yn 5 a Deio yn 3 hwre! Mwynhewch y dathlu gyda’ch ffrindiau i gyd.