Gwilym

6

Pen-blwydd Hapus i ti Gwilym yn 6 oed! Cariad mawr, Dad, Mam, Osian, Deio a Gwenlli! X X X X X