Gwilym

5

Pen-blwydd Hapus Gwil! Cariad mawr, Dadi, Mami, Non, Teifi a'r teulu i gyd.