Gwilym

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwilym Lleu. Mwynha dy ddiwrnod. Cariad mawr a lot o swsus, Mam, Dad a’r teulu i gyd. xxxx