Gwilym

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwilym! Cariad mawr oddi wrth Dadi, Mami, Tomos a'r teulu i gyd. x