Gwilym

3

Pen-blwydd Hapus Iawn i Gwilym yn dair oed. Cariad Mawr oddi wrth Mami, Dadi, ei frawd bach Emlyn a'r teulu i gyd yng Nghastellnedd ac Aberteifi.