Gwilym

1

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwilym yn flwydd oed. Cariad mawr, Mam a Dad. xx