Gwilym

1

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwilym yn 1 oed! Cariad mawr, Dad, Mam, Tomos a'r teulu i gyd. xxx