Gwilym

4

Pen-blwydd Hapus i ti Gwil yn 4 oed! Cariad mawr, Dad, Mam, Osian, Deio a Gwenlli! xxxxx