Gwilym

3

Pen-blwydd Hapus Gwil! Cariad mawr oddi wrth Dadi, Mami a dy chwaer fach Non.