Gwil

1

Pen-blwydd cyntaf arbennig iawn i ti Gwil! Llond trelar o swsus gan Dad, Mam a Gruff (Mae Gruff a Gwil yn frodyr ac yn dathlu pen-blwydd diwrnod ar ôl eu gilydd - Gwil oedd y presant pen-blwydd gorau i Gruff y llynedd).