Gwil

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwilym Arfon yn 4 oed! Mwynha'r dathlu gyda Guto, dy frawd bach newydd! Llond trelar o swsus, Mam, Dad, Guto a'r teulu i gyd!