Gwil

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwil yn 4 oed. Ti werth y byd i gyd. Cariad mawr oddi wrth Mami, Dadi, dy frawd bach Noa a Mali a Betsi y cŵn.