Gwil

1

Pen-blwydd Hapus Gwil sy’n dathlu ei ben-blwydd cyntaf. Llawer o gariad gan Mam, Dad, ei chwaer fawr Eira a Bruce y gath. xxx