Gwil

2

Pen-blwydd Hapus Mawr i'n mâb bach annwyl Gwil yn 2 oed. Mae amser yn hedfan ac rwyt ti’n ein rhyfeddu bob dydd gyda'r hyn ti'n dweud a gwneud a ni’n dy garu di'n fawr. Llawer o gariad oddi wrth Mami, Dadi a dy frawd mawr a ffrind gorau, Griff. xxx