Gwil

2

Pen-blwydd Hapus iawn i Gwilym yn ddwy oed. Mwynha dy barti gyda dy ffrindiau. Llond trelar o swsus oddi wrth Mam, Dad a'r teulu i gyd!