Gwern

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwern yn bedair oed! Llawer o gariad gan Mam, Dad, Owain, Nansi a'r teulu i gyd!