Gwern

2

Pen-blwydd hapus iawn i ti Gwern, cariad mawr gan Dad, Mam, Owain a'r teulu i gyd!